3.4.07

Globalisering leidt tot meer ongelijkheid

Vandaag schrijft De Tijd: "De globalisering en technologische vooruitgang leiden in de rijke landen tot een daling van het loonaandeel in het bruto binnenlands product (bbp) en een stijging van de inkomensongelijkheid."

En nog: "Het aandeel van de lonen in het bbp is nu abnormaal laag. Tegelijk groeiden de bedrijfswinsten fors. In verscheidene landen bereikten de winsten in 2006 een recordhoogte in verhouding tot het bbp"."

"De recordwinsten en superlonen van topmanagers maken het moeilijker om aan de vakbonden een voortzetting van de loonmatiging te vragen. De ECB vindt aanhoudende loonmatiging noodzakelijk om de inflatie onder controle te houden. Ze merkt ook op dat in de eurozone nog steeds meer dan 7 procent van de beroepsbevolking werkloos is."

Geen opmerkingen: