28.3.07

Mechelen: wachtlijsten voor sociale woningen worden steeds langer...

Mechelen beschikt over 3.000 sociale woningen. Dat moet volgens de stad volstaan om te voldoen aan de behoeften aan goedkope woningen. Nu blijkt echter dat de wachtlijst voor die 3.000 woningen 1.500 namen telt. Uiteraard betekent dit dat er niet bepaald snel toegang is tot een sociale woning.

Volgens de huisvestingsmaatschappij Mechelse Goedkope Woning is die lijst van 1.500 wachtenden slechts een "momentopname" en moet ze geactualiseerd worden. Om de twee jaar wordt de wachtlijst geactualiseerd omdat een aantal kandidaten het inmiddels hebben opgegeven om nog langer te wachten. Zeker gezinnen moeten lang wachten om een woning toegewezen te krijgen.

Er is niet bepaald een sterke toename van het aantal sociale woningen in Mechelen. Er worden er wel een aantal bijgebouwd aan het Oud Oefenplein, maar dat gaat slechts om 68 woningen. De lange wachtlijst geeft aan dat het probleem toch omvangrijker is dan dat.

In de afgelopen legislatuur (met een coalitie van liberalen, christen-democraten en groenen) werd het aantal sociale woningen in de stad gebetonneerd. Dat leidde in 2003 zelfs tot protest van onder meer Welzijnszorg en andere armenorganisaties die onder de naam "Recht op Wonen" acties voerden om meer geld te eisen voor sociale huisvesting.

Geen opmerkingen: