27.8.09

Nieuwe ALS-site

De Actief Linkse Studenten / Scholieren (ALS) bouwen aan een strijdbare jongerenorganisatie met een socialistisch programma. Reeds jarenlang is ALS actief aan de universiteiten en hogescholen. Dit jaar willen we ook beginnen met het opzetten van ALS-groepen onder scholieren. Dit moet de ALS als jongerenorganisatie versterken. De vernieuwde website van ALS vind je op actieflinks.be.

Merkel organiseert feest voor directeur Deutsche Bank

Als de overheid toch betaalt voor de gokoperaties van de banken de afgelopen jaren, dan kan de overheid even goed betalen voor de private feestjes voor de topbankiers. Dat bleek in Duitsland waar kanselier Merkel met gemeenschapsmiddelen een feest organiseerde voor de verjaardag van Joseph Ackermann, topman van Deutsche Bank. Op het feest waren tal van patroons aanwezig waaronder BASF-baas Hambrecht, Bayer-baas Wenning,… Gezien de economische situatie wil het patronaat blijkbaar dat haar private feestjes bekostigd worden door de gemeenschap, de stakkers kunnen het zelf niet meer betalen. Merkel ziet zelf geen graten in het initiatief en stelde een “kritische afstand” te hebben bewaard tegenover Ackermann in wat ze een “open discussie over economie, cultuur, onderwijs en onderzoek” noemde. Een open discussie waarop uiteraard geen arbeiders, studenten of onderzoekers aanwezig waren.

24.8.09

Komend weekend: Ieperfest

Volgend weekend is er het Ieperfest, een hardcorefestival in Ieper, maken we graag een uitzondering. Dit is een festival waar muziek samen gaat met discussie en activisme (hier vind je meer info over het programma "hardcore, more than music"). Komend weekend kan je in de Westvlaamse stad genieten van de 17e editie van dit onafhankelijk festival. Via onderstaande banner kom je op de site van het festival.

Neo-nazi's komen opnieuw bijeen in Bevel

Afgelopen weekend was er weer maar eens een neo-nazi bijeenkomst in ons land. Opnieuw konden de rechtse skinheads ongestoord een feestje houden. Het AFF wees op de dubieuze reputatie van de groepen die kwamen optreden. Ondanks alle straffe uitspraken van tal van politici, blijft ons land een geliefkoosde verzamelplaats voor neo-nazi's uit heel Europa.

Yelloman zette enkele nieuwsberichten op televisie op een rij in een Youtube-filmpje:

Festivalitis

Zaterdag konden we dan toch ongestoord campagne voeren aan Pukkelpop. De eerdere dreigementen om ons op te pakken werden niet herhaald. Tientallen jongeren steunden onze anti-racistische campagne en velen wilden actief meewerken. Bedankt voor de vele steun!

Amper een dag later kregen we echter al opnieuw af te rekenen met overijverige agenten die denken dat vrije meningsuiting een verstoring van de openbare orde is. In Mechelen waren twee ploegjes van militanten actief in de marge van Maanrock. Eén ploeg werd met rust gelaten en kon de volledige dag campagne voeren, een andere ploeg werd meteen opgepakt op een erg brutale en gewelddadige wijze. Twee maten en twee gewichten in de stad van burgemeester Somers!

21.8.09

Vrijheid van meningsuiting in Hasselt? Blokbuster wordt geviseerd op Pukkelpop!

Donderdag voerde Blokbuster campagne aan Pukkelpop met anti-racistische stickers en pamfletten. De reacties van de festivalgangers waren uiterst positief! Na een halfuur werd ons echter zowel door de organisatie van Pukkelpop als door de lokale politie de boodschap gegeven dat we gearresteerd zouden worden als we hiermee doorgingen. Het recht om politieke campagnes te voeren op de openbare weg werd nochtans al meermaals door onder meer de Raad van State bevestigd.

Ondanks verschillende aanvragen, kregen wij geen stand en werd ons zelfs gezegd dat er geen stands meer waren. Andere organisaties als de Wereldwinkel en de ABVV-Jongeren kregen wel een stand op de camping. Wordt Blokbuster als anti-racistische campagne geviseerd omdat we het verband durven leggen tussen de groei van extreem-rechts en het beleid van de traditionele partijen?

Deze schending van de vrije meningsuiting gebeurt in de marge van een festival georganiseerd door een parlementslid van de SP.a (Chokri Mahasinne) in een stad met een SP.a-burgemeester. Toeval?

Blokbuster legt zich uiteraard niet neer bij deze willekeur en zal het recht om haar mening te verspreiden afdwingen. Komende zaterdag zullen we in de buurt van Pukkelpop opnieuw campagne voeren. Indien de organisatoren zich wensen uit te spreken tegen Blokbuster, zullen ze ons moeten laten oppakken. Dat zullen we in voorkomend geval aangrijpen voor een campagne voor het recht op vrije meningsuiting naast een juridische procedure.

Blokbuster is een anti-racistische campagne die al jarenlang consequent strijd voert tegen extreem-rechts en racisme. Onze campagne kent verschillende actieterreinen op nationaal en internationaal vlak. We organiseren protestacties tegen het VB en aanverwanten, reageren tegen fascistisch geweld, betuigen solidariteit met internationale acties. Vorig jaar trok Blokbuster bijvoorbeeld met een 70-tal Belgische jongeren naar een anti-fascistische blokkade in Keulen waarmee een Europese anti-islambijeenkomst van onder meer het VB werd verhinderd.

Wij staan voor geweldloze acties en campagnes. Op tal van festivals verspreiden we onze stickers en pamfletten onder jongeren. Voor onze stickers vragen we een vrije bijdrage om de acties te financieren. Hierdoor kunnen we onafhankelijk van subsidies, bedrijven,... acties opzetten. Met dergelijke campagnes wordt de brede steun van jongeren voor onze acties geconcretiseerd.

Net als de vorige jaren en net als op tal van andere festivals wilden we dit jaar opnieuw campagne voeren aan de camping van Pukkelpop. We dienden een aantal aanvragen in, maar er werd ons gemeld dat er geen stands meer werden toegelaten. Dat is spijtig, een festival mag niet alleen om de muziek en de commercie draaien maar heeft ook een bredere sociale en maatschappelijke functie. Als een grote groep jongeren bijeenkomt, biedt dit mogelijkheden om ook in te gaan op maatschappelijke thema’s. Daar heeft een anti-racistische campagne als Blokbuster zeker een plaats.

Net als de vorige jaren kregen we van de aanwezige jongeren heel veel goede reacties. Dat maakt duidelijk dat het genieten van muziek te combineren valt met discussies over maatschappelijke problemen.

20.8.09

Protest tegen hoofddoekenverbod

Het platform BOEH (Baas over eigen hoofd) verstuurde volgende oproep via Facebook:

1 september wordt de dag dat het hoofddoekenverbod in de Antwerpse Athenea in voege komt. BOEH! roept Antwerpse scholieren (en daarbuiten!) – gelovigen en niet-gelovigen, jongens en meisjes – op om op 1 september iets op hun hoofd te zetten. Wat dan ook. Een hoofddoek? Goed. Een reuze hamburger? Ook goed. Een schaalmodel van een zeilboot? Zeker goed. Hoe gekker, hoe beter!

We zouden het ontzettend fijn vinden als jullie mee onze actie “Op 1 september zet ik op mijn kop wat ik wil” ondersteunen! Dat kan je op verschillende manieren doen. Online, op Facebook, maar ook daarbuiten.

Om je steentje bij te dragen aan deze strijd voor vrije meningsuiting kan je het volgende doen:

1) Om te beginnen door NU lid te worden van onze nieuwe groep “Op 1 september zet ik op mijn kop wat ik wil”. Ook als je zelf geen student bent, word nu fan en post onze groep op jouw prikbord! Zo zorg je dat iedereen op de hoogte is van onze actie!
http://www.facebook.com/pages/Op-1-september-zet-ik-op-mijn-kop-wat-ik-wil/115922184723


2) Je steunt onze actie door je Facebook-status aan te passen als volgt: OP 1 SEPTEMBER ZET IK OP MIJN KOP WAT IK WIL, WANT …. (vul gerust in waarom jij het belangrijk vindt)

3) Je kan nog een stapje verder gaan, en een nieuwe profielfoto maken waar je het gekste wat je kan bedenken op je hoofd zet.

4) Heb je een blog? Dan kan je onze perstekst en het beeldmateriaal van de campagne “ik zet op mijn kop wat ik wil” gaan halen op onze website “www.baasovereigenhoofd.be”.
En laat de wereld gerust weten waarom jij achter onze actie staat.

5) Maar het liefst van al hebben we natuurlijk dat je op 1 september afzakt naar Antwerpen met iets heel geks op je kop. Zo kan je samen met ons aan de schooldirectie duidelijk maken dat jongeren niet opgetogen zijn met maatregelen die discriminatie stimuleren.


Als je fan bent van BOEH! hoeven we jou allicht niet meer uit te leggen hoe belangrijk het verzet tegen het hoofddoekenverbod is. Toch, hieronder drie redenen waarom het in feite ieder van ons aangaat.

- Het is doodzonde als de directie van een pedagogisch instituut (een school) maatregelen neemt die jongeren leert discrimineren in plaats van samenleven in een samenleving met diversiteit.

- We geloven in individuele vrijheid. Wij vinden dat jongeren het recht hebben om zelf te kiezen hoe ze hun religie beleven, en hun identiteit ontwikkelen. Wij geloven noch in een verbod noch in een verplichting.

- Verder geloven we niet dat een hoofddoekenverbod “emanciperend” zou werken. In tegendeel. Zogenaamde onderdrukking los je niet op met een andere soort onderdrukking.

Alvast bedankt voor jullie medewerking!
Wij kijken nu al uit naar 1 september!

VS: 34,4 miljoen mensen gebruiken voedselhulp

Het aantal Amerikanen dat beroep moet doen op voedselhulp neemt verder toe. In mei ging het om 34,4 miljoen mensen of zes miljoen meer dan een jaar eerder. In vergelijking met een maand eerder was er een stijging met 2%. Het is toch bizar dat de Amerikaanse regering wel middelen heeft om ten oorlog te trekken in Irak en Afghanistan, maar niet om de eigen bevolking in voedsel te voorzien.

10% werkenden in Brussel arm

Het nieuwe rapport van het Centrum voor Sociaal Beleid (CSB) maakt duidelijk dat armoede een immens probleem blijft in ons land. Bij de bevolking op actieve leeftijd (16-65 jaar) is 12,5% arm. Onder gepensioneerden neemt dat aantal toe. Onder werklozen is 26,2% arm, in Brussel is dat zelfs 45,4%. Onder werkenden is 3,5% arm, in Brussel loopt dat op tot 9,7%. In Nederland, Frankrijk en Duitsland loopt het aantal werkende armen op tot 5 à 8%.

19.8.09

Militaire interesse voor Noordpool

De klimaatveranderingen hebben ook militaire gevolgen. Het vrijkomen van de zee rond de Noordpool maakt dit gebied en vooral zijn vele natuurlijke grondrijkdommen toegankelijker. Verschillende landen maken zich sterk dat ze recht hebben op deze natuurrijkdommen. Zo is Canada nu begonnen met militaire oefeningen in het uiterste noorden van het land als voorbereiding op eventuele confrontaties rond de Noordpool. Ook Denemarken, Rusland en de VS hebben een grote interesse in de grondstoffen.

Armoede onder gepensioneerden

Het aantal armen onder 65-plussers neemt zorgwekkend toe in Europa. In ons land is volgens cijfers van de EU maar liefst 23% van deze bevolkingsgroep arm. In Cyprus is meer dan de helft van de gepensioneerden arm: 51%. Bij de Britten gaat het om 30%. Het Europese gemiddelde bedraagt 19%.

18.8.09

Na bijna 8 jaar oorlog in Afghanistan…

De oorlog van de Amerikaanse neoconservatieven tegen het terrorisme ging van start met de oorlog in Afghanistan in 2001. Acht jaar later zijn er “democratische” verkiezingen in dat land. Daarbij blijkt dat het regime van marionet Karzai amper enige controle op de situatie heeft. De Taliban slaagt er zelfs in om in de hoofdstad Kaboel aanslagen te plegen. Onder de Pashtoonbevolking staat de Taliban opnieuw erg sterk, misschien zelfs sterker dan bij haar eerste opmars eind jaren 1990. Karzai moet beroep doen op allerhande dubieuze akkoorden met krijgsheren uit het noorden van het land om enigszins de schijn van controle te kunnen bewaren.

Update over de situatie van Usman en Melina

Eerder wezen we al enkele keren op de campagne van Usman en Melina voor papieren (hier vind je meer info).

In augustus werd een nieuwe regularisatie-aanvraag ingediend in het kader van de nieuwe regelgeving die door de regering werd opgemaakt. Usman en Melina voldoen aan alle voorwaarden waardoor er een reële mogelijkheid is dat ze op korte termijn papieren zullen krijgen. In afwachting van de realisatie van dit goede nieuws, zullen geen verdere acties worden ondernomen. Maar zodra de papieren effectief zijn toegekend, wordt een groot feest gepland!

17.8.09

Eind september: G20-top in Pittsburgh (VS)

Op 24 en 25 september vindt in het Amerikaanse Pittsburgh een bijeenkomst van de G20 plaats (de 20 machtigste landen ter wereld). Het wordt de eerste top die wordt voorgezeten door Obama. Naar aanleiding van de top worden verschillende protestacties voorbereid. Een interessant initiatief bijvoorbeeld is de geplande Mars voor Werk en een solidariteitsweek met de werklozen. De Mars voor Werk is geïnspireerd op gelijkaarde betogingen van werklozen in de jaren 1930 tijdens de Grote Depressie.

Top van eilanden in de Stille Oceaan

Begin augustus vond in Australië de 40ste top van het Pacific Islands Forum plaats. Vijftien regionale staatshoofden discussieerden er onder meer over het vrijmaken van de handel en de klimaatveranderingen. Het forum wordt in de realiteit gedomineerd door Australië en Nieuw-Zeeland die hun belangen willen verdedigen. De discussie over klimaatverandering is erg specifiek en concreet voor heel wat eilanden die lager gelegen zijn en bedreigd worden door het oprukkende zeeniveau. Van de 4 miljoen eilandbewoners leeft minstens de helft binnen een straal van 1,5 kilometer van de kust, een stijging van het zeeniveau kan ertoe leiden dat miljoenen mensen ergens anders moeten wonen. De kleine eilanden zelf worden vooral gekenmerkt door armoede en weinig industrie. Belangrijke producenten van CO2-uitstoten als Australië en Nieuw-Zeeland staan sterk onder invloed van de industrie. Op de top beslisten de premiers van beide landen om een pathetische doelstelling te stellen van een vermindering van de CO2-uitstoten met 50% tegen 2050. Door de lat zodanig hoog te leggen, wordt het effect van een dergelijke doelstelling wel heel beperkt. Verder werd de top gekenmerkt door discussie over de vrijhandel. Australië is bang van de groeiende Chinese pogingen tot het uitbouwen van invloed in de regio. Een vrijhandelsakkoord tussen de EU en Fiji en Papua Nieuw Guinea werd ook kritisch onthaald in Australië. Fiji werd overigens van het forum uitgesloten, officieel omdat het militaire regime haar belofte niet nakwam om verkiezingen te organiseren. Australië en Nieuw-Zeeland legden de regio een vrijhandelsakkoord op: het Pacific Agreement on Closer Economic Relations (PACER-Plus). Dit zal de uitvoer vanuit Australië en Nieuw-Zeeland naar de eilanden goedkoper maken, volgens bepaalde economen staat drie vierde van de productie op de eilanden op de helling door dit akkoord met mogelijk duizenden jobs die zullen verloren gaan. Het Australische en Kiwi-neoliberalisme blijken alvast geen haar beter te zijn dan het Europees of Amerikaans neoliberalisme.

13.8.09

Personeelstekort bedreigt kankerpatiënten

In het UZ te Gent worden kankerpatiënten alleen tijdens de kantooruren in de week bestraald. Er is blijkbaar geen ruimte voor extra personeel buiten deze tijdstippen. Zes specialisten klaagden hierover in een brief aan de directie die uitlekte in Het Nieuwsblad/De Gentenaar. Op de dienst radiotherapie stelde zich een groot probleem inzake overuren, het antwoord van de directie bestond niet uit het aanwerven van extra personeel. Neen, de uren voor de bestralingen worden beperkt. Hierdoor lopen de wachttijden op en dat is niet bepaald interessant bij soms erg snel ontwikkelende kanker.

Muziek. Zack de La Rocha featuirng KRS 1 ,The Last Emperor "CIA"

YouTube van de clip.

11.8.09

Belgrado flirt weer met Marx...

Gelezen op mo.be:

Belgrado flirt weer met Marx

BELGRADO, 5 juni 2009 (IPS) - Bezoekers in Belgrado kunnen er moeilijk naast kijken: de boekenwinkels en straatverkopers hebben steeds vaker communistische klassiekers in hun aanbod, met Marx op kop.

In de populaire winkelstraat Knez Mihailova kun je er moeilijk naast kijken: enkele lang vergeten boeken zijn de laatste maanden aan een opmerkelijke comeback bezig. De meest opvallende is het Communistisch Manifest van Karl Marx, de vader van de communistische ideologie.

“Het Manifest is een echte hit aan het worden”, zegt Aleksandar Stevic, een van de boekenverkopers. “Ik verkoop er inmiddels zo’n vijftig per week, en dat is heel wat voor mijn kleine winkel”. Stevic wijt het success vooral aan de nieuwsgierigheid van jongeren en aan ouderen “die hun geheugen willen opfrissen”.

Financiële crisis

Vanaf de tweede wereldoorlog groeiden hele generaties op met het marxisme, dat tot 1990 onderwezen werd in de middelbare school en op de universiteit.

De vernieuwde interesse heeft ook veel te maken met de financiële crisis. “De mensen vragen naar Het Kapitaal, zegt Bojana Miloradovic, medewerker in een boekenwinkel. “Sommigen onder hen zeggen dat het voor een stuk gaat over de ineenstorting van de wereldeconomie en het einde van het kapitalisme.”

Een exemplaar van het boek is een gegeerd goed. In de koopjesrubrieken duiken advertenties van mensen die het boek willen kopen of verkopen. Studenten dissen het boek op uit de kelder van hun ouders of grootouders en proberen er een centje mee bij te verdienen.

Communistische renaissance

“Het neoliberale kapitalisme, dat we pas leerden kennen na de oorlogen in de jaren 90, verkeert nu in crisis”, zegt Ratko Bozovic, professor sociologie aan de Universiteit van Belgrado. “Voor velen heeft de nieuwe interesse in Marx te maken met de illusie dat de zaken beter hadden kunnen lopen als we niet voor het kapitalisme hadden gekozen.”

Vreemd genoeg blijft de interesse voor het marxisme beperkt tot Servië, en is de interesse veel minder in andere ex-Joegoslavische landen. “Het is vreemd: in het voormalige Joegoslavië waren de Kroatische marxisten de meest prominente, maar ze schijnen verdwenen te zijn sinds 1991”, zegt analist Bozidar Nikolic in de krant Danas.

In Bosnië schreef de bekende voormalige marxist Zarko Papic in een column dat “het ergste nog moet komen” en dat de wereldwijde consumentencultuur op het punt staat uit elkaar te vallen.

Toch denkt de Servische socioloog Stjepan Gredelj dat er geen grote renaissance van het marxisme komt in het voormalige Joegoslavië. “We hebben decennia lang te maken gehad met een te grote concentratie van het marxisme”, zegt hij. “Het conflict met de praktisch open samenleving waarin we sinds 1991 leven, is te groot.”

Ook het succes van Marx’ boeken relativeert hij. “Ik betwijfel of iedereen die het Communistisch Manifest koopt, het boek helemaal uitleest”, zegt hij.


Misschien een klein nawoordje: het Communistisch Manifest is helemaal geen dik boek, het beslaat slechts enkele tientallen bladzijden. De Nederlandstalige online versie werd gepubliceerd door marxisme.net.

4.8.09

Neen aan het hoofddoekenverbod

Artikel door Micha Teller

Tegen het einde van het voorbije schooljaar beslisten de directies van het KA Antwerpen en het KA Mortsel gezamenlijk om per 1 september 2009 de hoofddoek te verbieden. De redenen die werden aangehaald: de “tolerantie” tegenover niet-moslims, de “neutraliteit”… De berichtgeving toonde eenzijdig beelden van tierende Marokkaanse meisjes. Quasi de gehele publieke opinie klaagde over de “arrogante houding van de allochtone gemeenschap” en het gevaar van het opkomend moslimfundamentalisme in Antwerpen… Maar welk verhaal schuilt er werkelijk achter deze verdeel- en heerstactieken?

Het verbod omzeilt de discussie over de reële problemen
Het besparingsbeleid van de voorbije 30 jaar heeft geleid tot het fenomeen van concentratiescholen. De meeste stadsscholen en een deel van het gemeenschapsonderwijs zijn vandaag scholen geworden met een meerderheid aan jongeren uit de migrantengemeenschap. In Antwerpen is bijna 40% van die gemeenschap werkloos en leeft een aanzienlijk deel rond en onder de armoedegrens. De economische crisis zal deze cijfers wellicht nog meer de hoogte injagen. Vandaag is er sprake van een hele laag (allochtone) jongeren zonder toekomstperspectief. Een grote groep verlaat de schoolbanken zonder diploma. Diegenen die het wel volhouden, vindt men traditioneel in de BSO- en BUSO-richtingen terug. Alle studies tonen aan dat ons onderwijs, door gebrek aan middelen en ondanks de inspanningen van het personeel, er niet in slaagt jongeren uit kansarme milieus – van Belgische of allochtone afkomst – enige toekomstkansen te bieden. Zijn deze jongeren daar dan zelf verantwoordelijk voor? Neen!

Veel Marokkaanse en Turkse jongeren klitten dan ook samen. Solidariteit op vlak van etnische achtergrond is hun enige basis om op terug te vallen in een samenleving die hen geen kansen biedt. Daar hoort identiteitsvorming bij. Het dragen van de hoofddoek is daar een onderdeel van.

Degelijke jobs en meer middelen voor onderwijs noodzakelijk
Uiteraard bestaat er een probleem rond de sociale druk die wordt uitgeoefend vanuit bepaalde kringen die de meisjes de hoofddoek willen opleggen. ‘Baas over je eigen hoofd’ zijn, betekent ook dat het tegenovergestelde, namelijk het verbod, niet kan. Een verbod biedt trouwens geen oplossing voor de vernoemde sociale druk. Vele waarnemers zullen bevestigen dat in de scholen waar het verbod al langer bestaat, het probleem wordt verschoven maar niet opgelost. Een oplossing zou in de eerste plaats inhouden dat meisjes de kans krijgen zich van die druk los te maken. Gratis onderwijs van hoge kwaliteit, waarvoor voldoende middelen en personeel worden vrijgemaakt, en goedbetaalde jobs zijn daar de belangrijkste middelen voor, maar net dat wordt hen ontzegd.

Beleidsmakers gaan de discussie rond armoede, werkloosheid, concentratievorming (en andere problemen binnen de Marokkaanse en Turkse gemeenschap) uit de weg door de hoofddoek aan te wijzen niet als gevolg, maar als oorzaak voor de mislukte integratie. Dit is een oud recept van de burgerij; ‘niet het kapitalisme, maar het individu is verantwoordelijk voor zijn levensomstandigheden’! Lulkoek dus!

Organiseer het verzet met alle schoolgaande jongeren!
De directies, gesteund door de traditionele politici, kiezen ervoor om het debat niet te voeren. Directrice Karin Hermans mag dan al jaren “overleg” hebben gepleegd – naar de mening van hoofddoekdragers werd niet gevraagd. Zijn gemeenteraadsleden, directeurs en coördinerende bedrijfsdirecteurs dan belangrijker dan de ouders en leerlingen?

De meisjes zijn meteen na het bekendmaken van het verbod gaan protesteren. Er werd in de buurt van het Atheneum (geweldloos) betoogd en het kwam zelfs tot een gedwongen confrontatie tussen de directie en de jongeren. Daar werden de traditionele witte konijnen uit de toverhoed gehaald zoals: “We moeten de neutraliteit behouden” en “Gelijke kansen”… Uiteraard werden deze hypocriete woorden onthaald op luid boegeroep. Of hoe pseudoprogressieve argumenten een racistisch beleid maskeren. Meer gelijke kansen – ja; investeer (centen) in onderwijs. Neutraliteit – ja; zonder onderdrukking van je eigen identiteit!

Wij denken we dat de discussie rond - en de protesten tegen - het verbod op de hoofddoek moeten worden verder gezet en wij willen daar onze bijdrage in leveren. Het is wel belangrijk om de strijd solidair te voeren met alle schoolgaande jongeren. Het is immers een collectief probleem: vandaag verbiedt men de hoofddoek, morgen alle uiterlijke kentekens die de eigen mening van de leerlingen uitdrukken! Vecht mee met Internationaal Verzet tegen het verbod op identiteit én voor meer middelen voor onderwijs.

2.8.09

Alles wat ons verdeelt, verzwakt ons!

LSP is actief in het verzet tegen verdeeldheid: racisme, seksisme, homofobie,... We voeren campagnes en organiseren activiteiten rond deze thema’s. De kapitalistische crisis zorgt ervoor dat een groeiend aantal mensen uit de boot valt. Onder jongeren is dat bijzonder hard voelbaar. Er zal worden bespaard op onderwijs, de jongerenwerkloosheid neemt fors toe, geld voor ontspanningsmogelijkheden is er niet. Tegen die achtergrond kunnen elementen van verdeeldheid sterker op de voorgrond treden. Wij verzetten ons daartegen met een socialistisch programma dat ingaat tegen de voedingsbodem van racisme, seksisme en homofobie.

Jobs, geen racisme!
Het Vlaams Belang en het Front National kregen een opdoffer bij de verkiezingen van juni. Dat betekent echter niet dat het gevaar is geweken of dat anti-racistische campagnes overbodig worden. Elders in Europa, zeker in die landen waar de crisis het hardste is toegeslagen, konden neo-fascisten wel scoren bij de verkiezingen. De neo-nazistische partij Jobbik haalde in Hongarije zelfs 14%. De Britse BNP haalde 6% en won haar twee eerste zetels in het Europees parlement. Daarnaast waren er tal van rechts-populistische krachten die een goed resultaat neerzetten, onder meer de Nederlandse PVV van Wilders, de Deense Volkspartij of het Finse Perussuomalaiset (“Ware Finnen”).

De afkeer tegenover de traditionele partijen en het beleid waar ze voor staan, biedt ruimte voor allerhande neo-fascistische en rechts-populistische partijen bij de verkiezingen. Het verschil tussen beide is dat neo-fascisten proberen om een kader uit te bouwen waarmee ze hun fascistische ideeën ook op straat willen brengen.

De achteruitgang van het VB kwam er enkel omdat deze partij niet langer de enige is die beroep doet op een populistische retoriek en campagnes. Het politieke establishment probeert zelf ook in te spelen op de afkeer tegenover politiek door zelf apolitieke gepersonaliseerde campagnes op te zetten. Het VB heeft het terrein niet langer voor zich alleen en moet noodgedwongen aan stemmen inleveren. Het zou echter verkeerd zijn om het VB af te schrijven. Met 15% blijft het de tweede partij van Vlaanderen en de electorale positie van zowel Lijst-Dedecker als N-VA is verre van stabiel.

Daarnaast moeten we waarschuwen dat een periode van crisis ruimte biedt aan racistische vooroordelen en er ook toe zal leiden dat er steeds meer losgeslagen elementen zijn die totaal geen voeling of band meer hebben met de maatschappij. Dat kan leiden tot meer zinloos geweld, ook op racistische basis. In Rusland en Oost-Europa zagen we de afgelopen jaren op dat vlak al wat er kan gebeuren bij een scherpere sociale polarisering.

Het is mogelijk om extreem-rechts te stoppen met een sterke linkse formatie. Het verschil tussen de Britse en Ierse Europese verkiezingen is op dat vlak veelzeggend. Beide regeringen werden zwaar afgestraft, maar waar er een sterke linkse formatie bestond, de Socialist Party in Ierland, kwamen er geen neo-fascisten of rechtse populisten aan te pas. Extreem-rechts bestrijden, kan met een collectief antwoord van de arbeidersbeweging op de voedingsbodem van racisme, geweld en extreem-rechts. Door samen op te komen voor jobs en een toekomst, kunnen we de aanwezige woede inzetten in een project van echte verandering in socialistische zin.

Stop seksisme. Stop geweld op vrouwen

De roddelboekjes hadden er een vette kluif aan: popster Chris Brown (19) sloeg zijn vriendin en collega-popster Rihanna (21) tijdens een gewelddadige ruzie. Uit een onderzoek van de Boston Public Health Commission bij 200 tieners bleek dat bijna de helft dacht dat Rihanna zelf verantwoordelijk was voor dat geweld. 71% vond dat het gebruik van geweld een “normaal” onderdeel van een relatie is.

Geweld binnen het gezin komt vaak voor. Het American Journal of Preventive Medicine stelt dat naar schatting 25,5% tot 53,6% van de vrouwen ooit met intrafamiliaal geweld te maken krijgt. Er is natuurlijk ook geweld tegen mannen, maar geweld op vrouwen komt veel meer voor.

Dergelijk geweld is de belangrijkste doodsoorzaak onder zwarte Amerikaanse vrouwen tussen 15 en 45 jaar in de VS. Het is zevende belangrijkste doodsoorzaak voor Amerikaanse vrouwen in het algemeen. Zwarte vrouwen zijn goed voor 8% van de Amerikaanse bevolking, maar ze zijn wel goed voor 42% van de partnermoorden. Uit onderzoek blijkt dat niet zozeer de huidskleur een rol speelt, maar wel de sociale positie. In de armste wijken is er meer geweld op vrouwen. Sociaal-economische druk leidt natuurlijk niet altijd tot geweld, maar het is wel opvallend dat geweld vaker voorkomt in de armste regio’s en wijken.

Sinds het begin van de economische crisis neemt het probleem verder toe. In de eerste drie maanden van 2009 nam het aantal partnermoorden in de VS toe met 40% tegenover dezelfde periode in 2007. Bij een hulplijn voor slachtoffers van partnergeweld kwamen er in het derde kwartaal van 2008 21% meer oproepen dan in dezelfde periode een jaar voorheen, veel bellers gaven aan dat hun financiële situatie was veranderd.

De strijd tegen geweld op vrouwen is onderdeel van de strijd tegen het kapitalisme dat ons enkel crisis heeft aan te bieden. Door op te komen voor goede jobs met een degelijk inkomen, huisvesting, gezondheidszorg, sociale zekerheid en dienstverlening (onder meer op het vlak van kinderopvang), zouden we reeds een groot deel van de problemen kunnen aanpakken.

Neen aan het hoofddoekenverbod
Eind juni kondigde de directie van het atheneum aan de Rooseveltplaats te Antwerpen aan dat de hoofddoek vanaf volgend jaar verboden is op de school. Alle religieuze en politieke symbolen worden verbannen in naam van “meer gelijke kansen”. De directie spreekt ook over de “noodzaak aan respect tegenover andersdenkenden” die moslimmeisjes met hoofddoek moeten opbrengen. Respect vanwege de directie - die zonder discussie de hoofddoek opeens verbiedt - voor de leerlingen met hoofddoek is blijkbaar minder nodig.

Er wordt vooral gemikt op de hoofddoeken van moslima’s, maar ook anderen kunnen getroffen worden. Mag straks een T-shirt met Che Guevara op nog? Wat met wie een halsketting heeft met een kruisje aan? Voor veel meisjes is een hoofddoek geen religieus symbool, maar een onderdeel van hun identiteit die blijkbaar niet aanvaard wordt. Dit is niet het eerste discussiepunt, eerder was er al discussie rond piercings en in het Antwerpse Xaveriuscollege was er eerder dit jaar zelfs even sprake dat twee gothic scholieren wegens hun uiterlijk van school zouden vliegen.

Wij verzetten ons tegen diegenen die een hoofddoek willen verbieden, maar even goed tegen diegenen die het willen opleggen in de migrantengemeenschap of in moslimlanden. Er zijn problemen op concentratiescholen zoals het atheneum aan de Rooseveltplaats, maar het zijn niet de jongeren die daar verantwoordelijk voor zijn.

Een verbod op hoofddoeken, is geen teken van “neutraliteit” of “objectiviteit”. In een eerdere discussie over de hoofddoek stelde mensenrechtenprofessor Eva Brems: “Voorstanders van een verbod vinden actieve vijandigheid blijkbaar ‘neutraler’ dan passief tolereren”. Ze noemde een hoofddoekenverbod “pseudo-objectiviteit die onverdraagzaamheid in de kaart speelt”.

Wij zien de hoofddoek als een individuele keuze waarbij de meisjes zelf baas moeten zijn over eigen hoofd.

Rode kaart voor homofobie
De holebibeweging heeft de afgelopen jaren op het vlak van wettelijke gelijkheid belangrijke stappen vooruit gezet in ons land. Maar dat volstaat niet om een einde te maken aan homofobie. Dit bleek nog maar eens uit een discussie over holebi’s in de topsport. Er is geen enkele gekende topvoetballer die “uit de kast” durft te komen uit angst voor negatieve reacties van medespelers en publiek. Topsporters die wel voor hun geaardheid uitkomen, krijgen snel af te rekenen met problemen bij het zoeken van sponsors. De commerciële druk maakt dat holebi’s in de topsport zich moeten verstoppen.

Onder jongeren is er in het algemeen een toename van homofobie en wantrouwen tegenover holebi’s. In de media wordt dat vaak toegeschreven aan de jongeren zelf die “minder tolerant” zouden zijn. Wij zijn het daar niet mee eens. Het gebrek aan toekomstperspectieven en de mogelijkheid om een beter leven uit te bouwen, is de voornaamste oorzaak voor een opmars van verdelende opvattingen en vooroordelen.

Wij verzetten ons tegen iedere vorm van racisme, seksisme of homofobie. De problemen waarmee holebi’s worden geconfronteerd, zijn verbonden met de wijze waarop deze samenleving is georganiseerd. Zolang alle rijkdom wordt geconcentreerd in handen van een kleine minderheid, terwijl de rest tekorten kent, zullen er steeds fenomenen als racisme en homofobie zijn.

19.7.09

Mensen-zonder-papieren: nood aan een andere strategie

Het is frustrerend om een artikel over de mensen-zonder-papieren te schrijven. Niet omwille van de mensen-zonder-papieren zelf, hun vastberadenheid om een regularisatie af te dwingen en om te vechten voor een degelijke toekomst kan enkel maar bewonderd worden.

Het probleem waarmee we echter worden geconfronteerd, is dat de situatie totaal vast lijkt te zitten zonder enige hoop op verandering. Minister Turtelboom werd door haar partij (Open VLD) aan de top van het “ministerie van asiel en migratie” geplaatst, maar dan wel met als enig doel om ervoor te zorgen dat er geen millimeter zou worden opgeschoven in het asieldossier. Turtelboom vervult die rol met verve. Ze toont een misprijzen voor de mensen-zonder-papieren en blijft onverschillig tegenover het dagelijkse lijden van tienduizenden families.

Een aantal kleine patroons in bijvoorbeeld de bouwsector, de horeca of de fruitpluk zullen blij zijn met de steun die zij krijgen van de liberale vrienden. Zij kunnen immers gewoon verder gaan met het uitbuiten van arbeidskrachten die zonder papieren goedkoper zijn dan met papieren. Er wordt voor zwartwerkers immers geen sociale zekerheid betaald en ze beschikken evenmin over mogelijkheden om rechten af te dwingen.

De wanhopige situatie brengt er verschillende groepen van mensen-zonder-papieren toe om terug te grijpen naar wat ze als het laatste drukkingsmiddel zien: hongerstaking. Een aantal van die acties leidden tot beperkte toegevingen waarbij een tijdelijke werkvergunning werd gegeven en waarbij de aanvrager nadien een nieuwe regularisatieprocedure moest beginnen. De Dienst Vreemdelingenzaken zet echter een rem op alle procedures en komt steevast terug op iedere toegeving die werd gedaan. De afgelopen periode hebben Turtelboom en de Dienst Vreemdelingenzaken hun positie nog verstrakt: ze zijn bereid om de hongerstakers te laten sterven zonder ook maar iets te doen.

Ondanks de resultaten bij de regionale verkiezingen lijkt het er niet op dat de liberalen uit de federale regering zullen verdwijnen. De situatie dreigt nog lange tijd vast te zitten. De beweging voor de mensen-zonder-papieren moet dat aangrijpen om over haar strategie na te denken. Het zal niet volstaan om druk te zetten op de partijen in het parlement (dit is het enige perspectief dat door verschillende humanitaire organisaties naar voor wordt gebracht). De mensen-zonder-papieren moeten zich richten tot de enige kracht die een echte druk kan uitoefenen: de arbeiders en hun vakbonden.

Door zich syndicaal te organiseren, deel te nemen aan de vakbondswerking en door de arbeiders “met papieren” te overtuigen dat een regularisatie ook in hun belang is, zou het mogelijk zijn om de solidariteit uit te breiden en grootschaliger acties op te zetten tegen de patroons die via zwartwerk mensen-zonder-papieren uitbuiten en de politieke bondgenoten van die patroons.

12.7.09

De terugkeer van Marx

Het is intussen al meer dan 150 jaar geleden dat Karl Marx analyseerde hoe het kapitalistisch systeem enkel voordelen biedt voor een kleine minderheid, terwijl de grote meerderheid van de bevolking armoede, werkloosheid en miserie kent als gevolg van de overproductiecrisissen. Veel economen hebben geprobeerd om de analyses van Marx te weerleggen, maar slagen daar niet in.

We horen tegenwoordig vaak dat we in de ergste economische crisis sinds de jaren 1930 zitten. Bovendien wordt die aangevuld met een nooit geziene ecologische crisis. Marx was één van de eersten om de nefaste impact van het kapitalisme op het milieu te erkennen: “Iedere vooruitgang van de kapitalistische landbouw is niet alleen een vooruitgang in de kunst de arbeiders te beroven, maar tegelijk in de kunst van het beroven van de bodem,” stelde Marx nog voor de moderne agro-industrie tot ontwikkeling kwam.

De krant Financial Times stelde dat de “breed verspreide en diepe woede tegenover het financieel kapitalisme en het kapitalisme... het nieuwe en dominante feit vormen in het politieke leven.” Steeds meer jongeren en arbeiders gaan op zoek naar een alternatief op een samenleving die hen niets aan te bieden heeft.

Voor 1 miljard mensen betekent het kapitalisme een realiteit van honger. Terwijl er miljarden werden gevonden om de banken en de aandeelhouders te redden, steeg het aantal hongerigen voor het eerst over de kaap van 1 miljard. Voor hen wordt er evenwel geen reddingsplan opgemaakt.

Dat gebeurt evenmin voor de honderdduizenden werkenden die hun job verliezen als gevolg van de crisis. In de 16 landen van de Eurozone gingen er in de eerste drie maanden van dit jaar 1,22 miljoen jobs verloren. Jongeren worden daarbij hard getroffen. Onder de Vlaamse -25 jarigen lag de werkloosheid in mei 44% hoger dan een jaar eerder. Wat zal er met de generatie gebeuren die dit jaar afstudeert? Jongeren vinden amper werk en als ze al een job vinden, is het dikwijls een tijdelijke superflexibele mini-job. Een mini-job als uitdrukking van een mini-toekomst?

De komende maanden zal verder bespaard worden op de kap van de werkenden en hun gezinnen. Ook jongeren zullen worden getroffen, onder meer door besparingen in het onderwijs. Verder zullen we geconfronteerd worden met groeiende spanningen in de samenleving: zinloos geweld, racisme,... Op een rot systeem vindt een breed gamma aan schimmels een vruchtbare voedingsbodem!

De ALS (Actief Linkse Studenten/ Scholieren) aanvaardt deze logica niet. Wij gaan in verzet tegen een systeem dat ons geen toekomst te bieden heeft. In ons verzet baseren we ons op het marxisme: een wetenschappelijk methode om de samenleving en vooral de verandering ervan te begrijpen.

Die theoretische grondslag dient om onze campagnes en acties te versterken. Marx en Engels stelden reeds dat theorie een gids tot actie moet zijn. Wij zijn actief betrokken in onder meer campagnes tegen dure studiekosten (met een betoging in Brussel in april), tegen racisme (met onder meer de Blokbuster-betoging in Leuven met 1.000 jongeren dit jaar), tegen seksisme, tegen milieuvervuiling, tegen werkloosheid,...

We willen bouwen aan een sterk anti-kapitalistisch verzet door dit te verbinden aan een socialistisch alternatief. Die socialistische toekomst moeten we vandaag beginnen voor te bereiden.

9.7.09

Zelfs Fedasil protesteert tegen het asielbeleid

Het personeel van Fedasil, de instantie bevoegd voor de opvang van nieuwe asielzoekers, is het beu. Er zijn onvoldoende opvangplaatsen en Fedasil slaagt er niet meer in om nieuwkomers onderdak aan te bieden. Het uitblijven van de eerder aangekondigde beperkte regularisatie en het totale immobilisme rond asiel, zorgde eerder voor reacties vanuit de onderwijswereld (de rectoren van de universiteiten), de levenbeschouwelijke opvattingen, de advocatuur en nu zelfs van het personeel in de asielsector. De dispatching van Fedasil blijft dicht tot er een oplossing is. België kan hiervoor worden veroordeeld op internationaal vlak, maar dat lijkt de politici niet te kunnen deren.

Weg met die brug!

De voorstelling van het alternatieve vierde tracé voor de ontsluiting van de Antwerpse ring leverde positieve reacties op van onder meer burgemeester Janssens. Die is zijn eigen bocht in het dossier van de Oosterweelverbinding aan het rondmaken en de nieuwe studie van Arup/Sum biedt daar een goede kans toe. Deze nieuwe studie met het nieuwe tracé kan een overwinning zijn voor de tegenstanders van het Lange Wapper project. Het blijft afwachten wat het zal geven, maar zoals het er nu naar uit ziet zou het verzet tegen de Lange Wapper wel eens haar slag kunnen thuis halen en dit zowel bij het geplande referendum in oktober als bij het uiteindelijke tracé van de ontsluiting van de Antwerpse ring.

Kapitalisme schaadt de gezondheid (2)

We leven ongezonder als gevolg van de economische crisis. De recessie leidt daarnaast ook tot een groter aantal hartaanvallen, moorden en zelfmoorden. Het medische blad The Lancet berekende dat een stijging van de werkloosheid met 3% leidt tot een gelijkaardige stijging van het aantal hartaanvallen bij mannen tussen 30 en 44 jaar. Het zorgt bovendien voor 2,4% meer moorden en zelfmoorden.

8.7.09

VB niet welkom bij Antwerpse dokwerkers...

In de verkiezingsperiode werd volgend stukje uitgezonden op televisie. Het betreft een bezoek van Dewinter en het VB aan het kot in Antwerpen. Daar kregen ze geen goede reacties van de dokwerkers die zich afzetten tegen het VB omdat deze partij niet aan de kant van de dokwerkers stond toen in het Europees parlement een asociale maatregel werd voorgelegd met betrekking tot de havenarbeiders (het zogenaamde "port package"). Met een voormalige havenpatroon aan de kop van het VB, maakt de partij zich evenmin populair onder de dokwerkers.

Kapitalisme schaadt de gezondheid

De slogan “kapitalisme schaadt de gezondheid” gaat letterlijk op. Dat blijkt althans uit een verklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie die bevestigde dat de wereldwijde economische crisis ervoor zorgt dat mensen hun voedingsgewoonten aanpassen en de prijs van voeding laten voorgaan op de gezondheid. Gezonde voeding is het eerste wat verdwijnt als moet worden bespaard door gezinnen. De economische crisis leidt ertoe dat de voedingsgewoonten worden aangepast en de gezondheid ondermijnen.

Seksueel geweld enorm probleem

In Nederland werd een onderzoek gedaan naar seksueel geweld in de steden. Daaruit blijkt dat 12% van de vrouwen en 3% van de mannen ooit is verkracht. Een derde van de vrouwen kreeg ooit te maken met seksueel geweld. In 98% van de gevallen ging dat geweld op vrouwen uit van mannen, het gaat bijna steeds om bekenden van het slachtoffer. Deze cijfers zijn opvallend en bevestigen de ernst van seksueel geweld. Internationaal Verzet blijft actief campagne voeren tegen seksisme en tegen geweld op vrouwen.

7.7.09

Voor onze toekomst zullen we moeten vechten!

De economische crisis slaat vandaag op wereldschaal in met een nooit geziene impact sinds de jaren ‘30: het kapitalisme en haar logica van continue winstmaximalisatie zijn verantwoordelijk voor deze chaos. In het zuiden worden iedere dag miljoenen mensen in een almaar grotere miserie en eindeloze oorlogen geduwd, met enorme vluchtelingstromen als gevolg. Naast het enorme jobverlies, de miserie en de hongersnood worden we ook blootgesteld aan enorme klimaatsveranderingen en verontreiniging. De zwaarste gevolgen van deze crisis hebben België echter nog niet getroffen in termen van werkloosheid, armoede en nog grotere onzekerheid. Het ergste lijkt nog te moeten komen.

Voor de eerste keer sinds lange tijd zal deze generatie, die nu nog studeert of zich sinds korte tijd op de arbeidsmarkt begeeft, het veel moeilijker hebben zich een weg te banen binnen dit systeem. Een volledige generatie, klaar om opgeofferd te worden op het slachtblok van het kapitaal, het resultaat van 30 jaar neoliberalisme.

Men heeft ons doen geloven in de illusie dat het neoliberalisme ten goede zou komen aan het welzijn en de rijkdom van allen. De publieke financiering is echter leeggeplunderd voor onder andere de enorme fiscale cadeaus aan het patronaat. De rijken zijn rijk gebleven terwijl de meerderheid van de bevolking een zware degradatie van haar levenscondities is ondergaan. De kapitalisten hebben kortweg hun zakken snel volgestopt voor de ganse boot begon te zinken.

Vandaag is de mythe van het neoliberalisme, eigen aan alle recente regeringspartijen, duidelijk ten onder gegaan. Het belet die partijen echter niet hun politiek gewoonweg verder te zetten, eventueel met een lichte groene saus erover.

Nu de verkiezingen gedaan zijn zullen de regeringen niet langer wachten om enorme drastische budgettaire besparingen door te voeren op de kap van werkenden en jongeren, voornamelijk om de cadeaus te betalen die bestemd zijn voor de grote aandeelhouders, de banken en andere speculanten. Men mag zich dan ook verwachten aan een enorm besparingsplan, gespreid over enkele jaren. Zelfs wanneer de liberalen in de oppositie zitten, zien we zich nu reeds de eerste tekens van een enorm sociaal bloedbad.

Om onze toekomst te beschermen rest er ons maar één enkele keuze; we zullen ons moeten organiseren en samen moeten vechten.

Marx had gelijk

Karl Marx toonde reeds aan hoe het kapitalisme onvermijdelijk leidt tot crises van overproductie en dalende winstvoet, waarbij de arbeidersklasse niet meer in staat is om alle geproduceerde producten op te kopen. Maar hij heeft vooral ook de basis gelegd voor een alternatief op het kapitalisme: het socialisme.

In tegenstelling tot de Russische en Chinese dictatoriale bureaucratische regimes, is een socialistische samenleving gebaseerd op het democratische beheer van de productie en de rijkdom door de werkende bevolking zelf.

Op deze manier wordt de geproduceerde rijkdom ten dienste gesteld van de reële noden van de bevolking en het klimaat, wat zowel een collectieve als individuele ontplooiing van de mens garandeert. Er bestaat echter geen finale crisis van het kapitalisme, deze vindt namelijk altijd wel een uitweg indien de arbeidersklasse niet in staat is zich te organiseren en een socialistische transformatie van de samenleving door te voeren.Wij zullen niet voor hun crisis betalen! Meer publieke middelen voor onderwijs!
Een campagne van Actief Linkse Studenten & Scholieren

Het budget voor hoger onderwijs bedraagt vandaag nog slechts 5% van het Bruto Binnenlands Product (BBP), terwijl dit in 1980 nog 7% was. De oorzaak hiervan is natuurlijk het neoliberalisme dat héél wat publieke middelen versluisde naar de privé onder de vorm van cadeaus aan de bedrijven.

Als gevolg hiervan zien we vandaag in het secundair onderwijs overbevolkte klassen door het schrappen van duizenden banen, verloederde gebouwen, talloze jongeren die de school moeten verlaten zonder diploma op zak,…

De vermindering van publieke middelen en het systeem van onderlinge concurrentie dat in het hoger onderwijs werd ingevoerd, hebben de directie van verschillende instituties onder druk gezet. Zij moeten nu gaan besparen in de sociale budgetten en in jobs, privatiseren (resto’s, koten,…) en op zoek gaan naar private financiering. De kwaliteit van ons onderwijs wordt duidelijk afgebouwd.

In de media werd er reeds gesproken over saneringen in het onderwijs van enkele honderden miljoen euro’s, vergelijkbaar met de besparingen van de jaren ’90. Indien we hierop niet reageren zal de situatie in het onderwijs alleen maar verergeren.

Om op te komen voor een kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen en dus een publieke financiering van 7% van het BBP, zullen we ons moeten voorbereiden om ook te strijden zoals de scholieren en studenten beginnen doen zijn in verschillende andere Europese landen (Italië, Frankrijk, Spanje, Oostenrijk,…). We zullen er enkel in slagen om niet voor hun crisis op te draaien indien we samen met de werkende bevolking op straat komen. Bereid het verzet voor met ons, sluit aan bij ALS!STOP flexibele arbeid
Een degelijke job voor iedereen = een degelijk statuut voor iedereen!

Een campagne van jonge werkenden van Linkse Socialistische Partij

De officiële werkloosheidsgraad onder jongeren bedraagt in België reeds 21%. Met de economische crisis staat er ons een verschrikkelijke massawerkloosheid te wachten. Tegelijkertijd worden vorige generaties verplicht om langer te werken en hun pensioen uit te stellen tot een leeftijd waarbij ze er amper nog kunnen van kunnen genieten.

Wij verliezen onze jobs met duizenden tegelijk om de grote aandeelhouders hun winsten op het droge te houden. Omdat we verplicht werden om in interimarbeid, contracten van bepaalde duur of met dienstencheques te werken, krijgen we nu de zwaarste gevolgen van de crisis te verduren aangezien deze jobs de eerste zijn die verdwijnen.

Men heeft geprobeerd ons te doen geloven dat dergelijke flexibele arbeidscontracten de deur zouden openen naar een vast contract. Het was echter integendeel vooral het uitgewezen instrument om ons gemakkelijker de deur uit te smijten, pech indien het nu eenmaal ons leven verwoest. Zelfs een vast contract op zak hebben is vandaag geen garantie meer op zekerheid. Jonge werkenden zijn nog steeds de eersten die worden getroffen door afdankingen volgens het principe van “laatst aangekomen is eerst vertrekken”.

Om dit bloedbad te doen stoppen zal het nodig zijn om een nationaal actieplan voor meer werk uit te werken, op een democratische manier aan de basis van onze vakbonden. Die bedrijven die herstructureren of sluiten zouden moeten genationaliseerd worden om de jobs veilig te stellen: een vast werk met een degelijk inkomen voor iedereen moet opnieuw de regel worden. Een vermindering van de arbeidsduur naar 32 uur per week, zonder loonsverlies en met aanvullende aanwervingen is de enige manier om effectief de werkloosheid te verhelpen.
Jobs, geen racisme! Geen haatmars in Antwerpen!
Een campagne van Blokbuster tegen racisme en fascisme

De NSV (Nationalistische Studentenvereniging) organiseert elk jaar een intimidatiemars in een Vlaamse studentenstad. De volgende zal plaatsvinden in Antwerpen. De NSV is de officieuze studentenvereniging van het Vlaams Belang.

De NSV en het VB zijn tegen alle arbeiders – migranten, Waalse en ook Vlaamse. Hun politiek bestaat uit een verdeel-en-heers tactiek met de bedoeling de arbeidersklasse te verzwakken en zo in staat te zijn een nog asocialer beleid te voeren.

Ze willen de publieke diensten uitverkopen aan de privé en stellen zich solidair op met diegenen die ontslagen willen doorvoeren en deurwaarders op stakerspiketten afsturen, niet met diegenen die op straat komen te staan. Het VB wil de vakbonden aanvallen opdat het patronaat de arbeidersklasse nog harder zou kunnen uitbuiten en nog gemakkelijker tot ontslagen zou kunnen overgaan.

De stijging van de werkloosheid zal de concurrentie tussen verschillende arbeiders voor een job doen toenemen. Zonder een geloofwaardig alternatief ter linkerzijde kan men een opgang van racistische ideeën niet uitsluiten; dit is het droomscenario van extreemrechtse partijen.

De NSV bevat een reservoir voor toekomstige mandatarissen en leiders voor het VB. Geen enkele ruimte dient gelaten worden voor fascistische marsen zoals die van de NSV (waar trouwens ook neo-nazi’s zoals Blood&Honour aan deelnemen). In een groter aantal dan hun betogen staat ons toe om de fascisten te isoleren en hun zelfvertrouwen te ondermijnen.

Help ons bij het organiseren van een succesvolle anti-NSV betoging en bij de andere acties van de Blokbuster!

6.7.09

Zomer van verzet - vakantie op blog

Deze zomer kan je Internationaal Verzet aan tal van festivals terug vinden. Daar zullen we campagne voeren tegen jongerenwerkloosheid, tegen onderwijsbesparingen, tegen racisme en voor een socialistisch alternatief. Intussen zal deze blog een zomerritme aannemen. Dat betekent dat er slechts sporadisch nieuwe berichten zullen verschijnen tot ergens midden augustus.